Dzień prawdy - Chuck Palahniuk

Books

zł 25,00
Dzień prawdy - Chuck Palahniuk

Ameryka na moment przed wybuchem trzeciej wojny światowej. Kolejnej wojny, jaką wymyślili politycy w celu przerzedzenia szeregów młodych mężczyzn, którzy od zawsze stanowią wywrotową siłę. Do poborowych dołączają robotnicy i studenci, także marzący o pogrzebaniu elit. Świat wydaje się nie mieć dla nich przyszłości, lecz nadzieję niesie tajemna księga, którą czytają tylko wtajemniczeni. Czytają, zapamiętują:

"Wyobraź sobie, że Bóg nie istnieje. Nie ma nieba ani piekła. Jest tylko twój syn i jego syn, i jego syn, i świat, który dla nich zostawisz". 

"Gromadzisz jedzenie i ono gnije. Gromadzisz pieniądze, ty gnijesz. Gromadzisz władzę, a naród gnije".

I gdy nadejdzie Dzień prawdy, będą gotowi do akcji.


Recenzje: Jarosław Czechowicz, Krytycznym okiem


Fragmenty: 1, 2, 3